АУТИГЕННІ МІНЕРАЛИ

Розділ: 
[від гр. autos – сам, само..., genesis – утворення, походження] – мінерали, що утворилися на місці їх знаходження (in situ) шляхом осадження з розчину, перекристалізації, взаємодії з твердою фазою та ін. В осадових породах описано понад 200 А.М.. Приклади: барит, цеоліти, деякі глинисті мінерали. Синонім – автигенні мінерали.