АУТИГЕННИЙ

[від гр. autos – сам, само..., genesis – утворення, походження] – 1. Мінерал чи гірська порода, які виникли на місці їх знаходження (in situ) в результаті осадження або перекристалізації. 2. Метаморфічний у вузькому розумінні (про мінерал або гірську породу). Синонім – автигенний.