АСХІСТОВІ ПОРОДИ

Розділ: 

[від гр. a… – префікс, що означає заперечення, shisma – розщеплення] – див. породи асхістові.