АСИМІЛЯЦІЯ

[від лат. assimilatio – уподібнення, зіставлення] – в геології процес повного поглинання і переплавлення сторонніх порід впровадженою магмою з утворенням гібридної магми, в результаті кристалізації якої утворюються гібридизовані магматичні породи. Відбувається в межах контактових зон інтрузій або в магматичному осередку при опусканні частин покрівлі в магму.