АРХОПОДИ (ARTHOPODA)

[від гр. archos – перший, давній; podos – нога] див. членистоногі.