АРХЕЙСЬКИЙ ЕОН

[від гр. arhaios – давній + aion – вік, епоха] – давній, другий за гадеєм (катархеєм) етап геологічної історії Землі, який за сучасними уявленнями розпочався близько 4,0 млрд рр. тому і тривав до початку протерозойського еону (2,5 млрд рр. тому). В межах А.Е. за Міжнародною хроностратиграфічною шкалою виділяють еоархей (4,0-3,6 млрд рр. тому), палеоархей (3,6-3,2), мезоархей (3,2-2,8) та неоархей (2,8-2,5 млрд рр. тому). А.Е. характеризується високою тектонічною активністю. Згідно моделі Сорохтіна-Ушакова на початку А.Е. розпочинається процес активного розігріву надр Землі та, як наслідок, диференціації речовини і виокремлення земного ядра. Перші магматичні породи з’явились на поверхні Землі на межі 3,8-4,0 млрд рр. тому. Тоді ж розпочався процес формування атмосфери і гідросфери за рахунок виділення газів і води з надр. Первинна атмосфера була різко відновною. До її складу входили пари води, карбонатна (вугільна) кислота, азот, сірководень, аміак, інертні гази та „кислі дими” (HCl i HF). Типовими ранньоархейськими ландшафтами були неглибокі (в середньому 100-200 м) ізольовані океанічні басейни з окремими островами та архіпелагами. В пізньому археї середні глибини збільшились до 350-700 м, і тоді на Землі вперше виникло єдине дзеркало водної поверхні Світового океану. Загальна солоність вод морів була значно вищою за сучасну. Вода мала більшу карбонатність, а сульфати відігравали значно меншу роль, ніж в сучасних умовах. Збагачення катіонами морської води відбувалося за рахунок руйнування порід суходолу, тоді як аніони надходили внаслідок дегазації мантії. Найпримітивніші організми з’явилися практично одночасно з появою гідросфери Землі. Життя концентрувалося виключно у водному середовищі, переважно на мілководді. Найпоширенішими були синьо-зелені водорості, які живою плівкою вкривали простори морського дна. Продуктами їх життєдіяльності були строматоліти. Впродовж А.Е. відбулось формування двох суперматериків – Ваальбари (палеоархей) та Кенорленду (неоархей). Протягом А.Е. сформувалися породи архейської еонотеми.
Рис. 1. Підрозділи архейського еону, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Еон Ера
Вік (початок-кінець)
млрд років
Архей   Неоархей 2,8 - 2,5
  Мезоархей 3,2 - 2.8
  Палеоархей 3,6 - 3,2
  Еоархей 4,0 - 3,6