АРХЕЙ

[від гр. arhaios – давній] – скорочена назва архейського еону та архейської еонотеми. Вперше терміном „А. американський геолог Дж. Дана (1872) назвав давні метаморфічні утворення.