АПОФІЗА

[від гр. apophysis – відросток] – жилоподібне коротке відгалуження від інтрузивного чи рудного тіла у вмісні породи. Складена породою, яка відрізняється від головного тіла дрібнокристалічною або порфіровидною будовою. Див. також жила.
Рис. 1. Апофіза (2) на блок-діаграмі інтрузивних тіл