АПЛІТ

Розділ: 
[від гр. haploos – простий] – лейкократова тонкозерниста жильна (дайкова) магматична порода кислого складу. Колір білий або світло сірий, жовтуватий, рожевуватий. Має цукристоподібний вигляд. Складена переважно з польових шпатів і кварцу. Структура аплітова або гранулітова. Утворюється як похідний продукт залишкової кристалізації магми гранітного складу. Термін „апліт” без пояснень використовується для граніт-аплітів. Для інших порід необхідно поєднувати поняття з назвою породи: сієніт-апліт, діорит-апліт та ін.
Рис. 1. Апліт
Рис. 2. Брила апліту