АНТРОПОГЕН

[від гр. antropos – людина, genesis – походження] – скорочена назва антропогенового періоду, синоніму четвертинного періоду, а також антропогенової системи, синоніму  четвертинної системи. Назва „А запропонована акад. О.П. Павловим (1922) у зв’язку з появою в цьому періоді людини. Поділяється на плейстоцен і голоцен (+ антропоцен?) з межею близько 12 тис. рр. тому. Нижня межа А. є дискусійною. За сучасними датуваннями вона становить близько 2,6 млн рр. тому.