АНТИКЛІНОРІЙ

[від гр. anti – проти, klino – гнути, вигинати, oros – гора, височина] – значний за розміром, складний комплекс складок шарів земної кори, що має загальне підняття в центральній частині. Формується в межах активних геосинклінальних (складчастих) зон земної кори. Лінійно витягнутий – простягається на сотні км при ширині в десятки км. Особливо великі А. мають назву мегаантикліноріїв. Приклади: Кримський А., Альпійський А.
Рис. 1. Схема антиклінорія