АНТИКЛІНАЛЬ

[від гр. anti – проти, klino – гнути, вигинати] – форма залягання шаруватих, переважно осадових порід у вигляді опуклої складки, у внутрішній частині (ядрі) якої залягають більш давні породи, тоді як у зовнішній (на крилах) – більш молоді.
Див.: 
Рис. 1. Розріз антиклінальної складки
Рис. 2. Схема формування антикліналі
Рис. 3. Антикліналь в докембрійських гнейсах