АНОРТОКЛАЗ

Розділ: 
[від гр. аnorthoklas – „не ортоклаз”] – мінерал, калі-натровий польовий шпат, за фізичними властивостями найбільш близький до мікрокліну. Формула: (Na,K)[AlSi3O8]. Форми виділення: кристали таблитчасті, часто здвійниковані; агрегати зернисті, шпатовидні. Колір білуватий, жовтуватий, сіруватий, червонуватий. Блиск скляний. Твердість 6-6,5. Густина 2,62-2,63. Спайність за призмою. Зустрічається в багатих натрієм інтрузивних, ефузивних і вулканічних породах.
Рис. 1. Кристал анортоклазу з Японії