АНГАРИДА

[від назви р. Ангари, Східний Сибір] – гіпотетичний материк, який існував у Північній півкулі на місці сучасної Північної і Середньої Азії від пізнього ордовика до мезозою включно. Від розміщеного південніше материка Гондвани відділявся морем (океаном) Тетіс. Обриси Ангариди неодноразово змінювались. Впродовж пізнього карбону та пермі на материку існували значні за площею області вугленакопичення.
Рис. 1. Ангарида