АНАТЕКСИС

[від гр. ana – наверх, до найвищого ступеня; teksisрозплавлення] – ультраметаморфічний процес часткового або повного розплавлення гірських порід і перетворення їх у магму або мігму з подальшим утворенням гранітів та мігматитів. Є ізохімічним – переміщення компонентів можливе лише в об’ємі розплавленого матеріалу. А. знаменує найвищу фазу метаморфізму – ультраметаморфізм. Найбільш характерні глибини для А. – 10-20 км. Процеси А. широко проявилися на давніх щитах у межах граніто-гнейсових куполів. Різновиди А.: гранітоїдний, диференціальний, контактовий, основний та ін.
РИс. 1. Мігматити - наслідок анатексису