АНАЕРОБНІ БАКТЕРІЇ

[від гр. а…, аn… – префікс, що означає заперечення, aer – повітря] – мікроскопічні організми-прокаріоти, здатні жити без вільного кисню (на відміну від аеробних бактерій) за рахунок розщеплення мінералів. В усіх біогеохімічних циклах (колообігу карбону, азоту, сірки, фосфору та ін. елементів) А.Б. належить провідна роль.