АМФІБОЛИ

Розділ: 
[від гр. amphibolos – двозначний, оманливий] – мінерали, група стрічкових силікатів. Незважаючи на різноманітність хімічного складу, А. близькі за властивостями: габітус призматичний до голчастого; спайність досконала; твердість 5-6; густина 2,85-3,6. Утворюються в результаті магматичної кристалізації, а також в процесі метаморфізму. Найбільш розповсюдженими представниками А. є рогова обманка, нефрит, актиноліт.
Рис. 1. Рогова обманка
Рис. 2. Нефрит
Рис. 3. Актиноліт