АМІАНТ

Розділ: 
[від гр. amiantos – недоторканий, так як він не горить у вогні] 1. Тонковолокнистий різновид актиноліту. 2. Синонім амфібол-азбесту, актиноліт-азбесту, тремоліт-азбесту та ін.