АЛЬБІТОФІР

Розділ: 

[від лат. albus – білий + порфір] – кисла ефузивна палеотипна гірська порода, різновид кератофіру.