АЛЮВІЙ

Розділ: 

[від лат. alluvio – нанос, намив] – скорочена назва алювіальних відкладів.