АЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ

[від лат. alluvio – нанос, намив] – див. розсипи алювіальні.