АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ

Розділ: 
[від лат. alluvio – нанос, намив] – уламкові пухкі відклади, які формуються постійними водними потоками в річкових долинах. Виділяють три основні фації алювію: руслову, заплавну, старичну. Літологічно А.В. представлені галечниками (які в давніх товщах перетворені в конгломерати), пісками, суглинками, глинами. Гранулометричний склад А.В. змінюється вниз за течією річки (розмір частинок зменшується). Для А.В. характерні незначна відсортованість та коса шаруватість матеріалу. Широко використовуються як піщано-гравійна сировина. Синонім – річкові відклади.
Рис. 1. Русловий крупногалечний алювій Бистриці-Надвірнянської на південно-східній околиці Івано-Франківська