АЛОХТОННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ

[від гр. allos – інший, chthon – земля] – породи, які залягають не на місці свого первинного утворення, а переміщені або перевідкладені під впливом геологічних процесів.