АЛОХТОННИЙ

[від гр. allos – інший, chthon – земля] – утворений не на місці сучасного місцезнаходження (переміщений із первинного залягання). В геології виділяють алохтонні гірські породи, алохтонні структури, алохтонні викопні організми.