АЛОХТОН

[від гр. allos – інший, chthon – земля] – скорочена назва алохтонної структури, алохтонної породи, алохтонного викопного організму – матеріальних геологічних об’єктів, які утворені не на місці сучасного місцезнаходження, а були переміщені в результаті тектонічних або екзогенних геологічних процесів.
Рис. 1. Алохтон на схемі тектонічного покриву