АЛЕВРОЛІТИ

Розділ: 
[від гр. aleuron – борошно, lithos – камінь] – загальна назва групи пилуватих уламкових зцементованих осадових порід (розмір частинок 0,01-0,1 мм); зцементовані алеврити. В Україні поширені в осадових товщах фанерозойського віку. Використовуються як сировина для виробництва керамзиту, цегли, цементу.
Рис. 1. Алевроліт