АЛЕВРИТИ

[від гр. aleuron – борошно] – загальна назва групи дрібнозернистих, пилуватих уламкових осадових порід (розмір частинок 0,01-0,1 мм). Є проміжними між глинами і пісками. Розрізняють крупноалевритові (0,05-0,1 мм), дрібноалевритові (0,025-0,05 мм) та тонкоалевритові (0,01-0,025 мм) відміни. Представниками А. є лес, лесовидні породи, мул. Зцементовані А. називаються алевролітами.
Таблиця 1. Місце алевритів у класифікації уламкових порід
Група порід Розмір уламків, мм Назва уламків Пухкі породи Зцементовані породи
Обкатані Кутасті Обкатані Кутасті
Грубоуламкові (псефіти) > 100 Валуни Валунник Брили Валунний конгломерат Валунна брекчія
100-10 Галька (щебінь) Галечник Щебінь Конґломерат Брекчія
10-1 Графій (жорства) Гравійник Жорствяник Гравеліт Жорствеліт
Піщані (псаміти) 1,0-0,5 Крупнозернисті
Пісок
 

Пісковик
 
0,5-0,25 Середньозернисті
0,25-0,1 Дрібнозернисті
Пилуваті (алеврити) 0,1-0,05 Крупноалевритові Алеврит Алевроліт
0,05-0,01 (0,05-0,005) Дрібноалевритові
Глинисті* (пеліти) <0,01 (<0,005) Глинисті Глина Аргіліт
* - глинисті породи часто виділяють як самостійну групу осадових порід