АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ

Розділ: 
[від лат. accessorius – додатковий] – мінерали, які складають мізерну частину гірської породи (присутні у вигляді домішок, до 1% об’єму). Використовуються як індикатори при вивченні особливостей походження (генезису) порід областей знесення, кореляції осадових товщ тощо. Наприклад: циркон, сфен, апатит.