АКРОТЕМА

[від лат. akron – вершина, кінцівка] – основний, найбільший стратиграфічний підрозділ, який об’єднує товщі порід, утворені впродовж акрону. Виділяють наступні А.: архейську, протерозойську та третю, яка ще не має власної назви (об’єднує товщі порід, сформовані пізніше 542 млн рр. тому). В Міжнародній хроностратиграфічній шкалі А. не виділяються, тому в даному словнику архей і протерозой розглядаються в якості еонотем.