АКРЕЦІЯ ЗЕМЛІ ГОМОГЕННА

[від лат. accretio – приріст + гр. homos – рівний, однаковий, загальний; genesis – походження, утворення] – гіпотетичний процес, згідно якого Земля сформувалась в результаті рівномірної акреції (злипання) планетозімалей, складених із суміші нікелистого заліза і силікатів, які утворили однорідну земну кулю. В подальшому, в результаті плавлення товща зазнала диференціації на залізо-нікелеве ядро і силікатну мантію.