АЗИМУТ ПРОСТЯГАННЯ

[від араб. as-sumut – шлях, напрямок] – напрямок, що розглядається як кут між меридіаном, на якому знаходиться точка спостереження та лінією простягання пласта геологічного тіла (шару, площини тріщини тощо). Визначається за допомогою гірничого компаса. Може бути визначений двома азимутами, які відрізняються на 1800.