АЗИМУТ ПАДІННЯ

[від араб. as-sumut – шлях, напрямок] – напрямок, що розглядається як кут між меридіаном, на якому знаходиться точка спостереження та лінією падіння пласта геологічного тіла (шару, товщі, крила складки, площини тріщини тощо). Визначається за допомогою гірничого компаса.
Рис. 1. Азимут падіння (3) на схемі елементів залягання пласта