АЗБЕСТ

Розділ: 
[від гр. asbestos – негасимий] – тонковолокнистий, із шовковистим блиском мінерал класу силікатів, який легко розщеплюється на тонкі міцні волокна. Таку властивість мають мінерали двох груп – серпентину та амфіболу, які відомі під назвами хризотил-азбест та амфібол-азбест. Колір сріблясто-білий, зеленувато-жовтий із золотистим відблиском. Вогне- та луготривкий. Майже не проводить тепло і електричний струм. Зустрічається в доломітах, залізистих кварцитах, аргілітах, змійовиках та ультраосновних і основних вулканогенних породах. Основні родовища зосереджені на Уралі, Саянах, у Канаді, на о. Кіпр. Використовується для виготовлення вогнетривких та лугостійких матеріалів, електроізоляторів, теплоізоляторів. Канцероген. Синонім - гірський льон.
Рис. 1. Волокнисті агрегати хризотил-азбесту
Рис. 2. Амфібол-азбест