АДСОРБЦІЯ

[від лат. ad – на, при; sorbere – поглинати] – процес вбирання (поглинання) рідин або газів поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла (напр., мінералу), яке є адсорбентом. Залежно від природи взаємодії частинок адсорбованої речовини і адсорбенту виділяють А. фізичну і хімічну (хемоадсорбцію). Фізична А. пов’язана з ван-дер-ваальсовими (електростатичними) силами, які притягують частинки адсорбованої речовини до частинок адсорбенту. Під час хемоадсорбції відбуваються хімічні реакції між молекулами речовини, що поглинається і адсорбентом.