АДСОРБЦІЙНА ВОДА

[від лат. ad – на, при; sorbere – поглинати] – див. вода адсорбційна.