АГЛОМЕРАТ

Розділ: 
[від лат. agglomeratus – приєднаний, накопичений] – хаотичне скупчення різних за формою і величиною незцементованих уламків гірських порід, які мають переважно вулканічне походження. В результаті цементації А. утворюються брекчії, туфи та ін. Різновиди: вулканічний, шлаковий, жерловий та ін.
Рис. 1. Агломерат, складений переважно вулканічними бомбами