АВТОХТОННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ

Розділ: 

[від гр. autos – сам, chthon – земля] – породи та корисні копалини, вихідний матеріал яких виник на місці їх утворення.