АВТОМОРФНИЙ

Розділ: 

[від лат. auto – сам, metamorphoomai – перетворююсь] – синонім терміну ідіоморфний”.