АВТОМЕТАМОРФІЗМ

[від лат. auto – сам, metamorphoomai – перетворююсь] – сукупність фізико-хімічних процесів, які зумовлюють зміну мінерального складу гірських порід під впливом розчинів і флюїдів, що генетично пов’язані з цими ж породами. Після затвердіння магми утворюється тверда, газова і рідка компоненти. Останні дві активно змінюють вже сформовану породу. Відповідно в А. виділяють пневматолітову (температури 600-3750С) і гідротермальну (< 3750C) стадії. В процесі А. може відбуватись як перекристалізація, так і метасоматична зміна мінералів. Прикладами А. є хлоритизація амфіболів, грейзенізація гранітів.