АБСОЛЮТНА ГЕОХРОНОЛОГІЯ

[від лат. absolutus – безумовний, узятий без зв’язку з чимось + гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – розділ геохронології, який охоплює питання визначення абсолютного геологічного віку. Має можливість визначити, коли відбулися ті чи інші геологічні події в астрономічних (абсолютних) одиницях, переважно в млн або тис. років. В якості своєрідного геологічного хронометра А.Г. використовує процес радіоактивного розпаду, швидкість якого не залежить від зовнішнього впливу. Основними методами вивчення абсолютного віку мінералів та порід є уран-свинцевий (вік до 4,47 млрд рр.), калій-аргоновий (до 1,25 млрд рр.) та вуглецевий (до 60 тис. рр.). Завдяки їм розроблена шкала абсолютної геохронології, встановлена тривалість геологічних ер, періодів, епох тощо. Вік найдавніших порід в Україні – близько 3,78 млрд років (плагіогнейси Сальковської серії Середнього Побужжя).