АБЛЯЦІЯ

[від лат. ablatio – забирання, знесення] – 1. В геології (геоморфології) – сукупність процесів, які сприяють видаленню продуктів вивітрювання. Близькі поняття: „поверхневий змив”, „денудація”. 2. У гляціології – зменшення маси льодовика в результаті його танення, випаровування.