АБІСАЛЬНИЙ

[від гр. abyssos – бездонний] – сформований на великих глибинах: 1) у літосфері або верхній мантії (осередки землетрусів, магматичні розплави, інтрузивні гірські породи); 2) у гідросфері в морських глибинах (осадки, осадові породи, біота, форми рельєфу). Синонім – глибоководний.