АБІСАЛЬНА ЗОНА

[від гр. abyssos – бездонний] – 1. Зона значних земних глибин (нижня частина літосфери або верхньої мантії), в межах якої формуються осередки землетрусів, магматичні розплави, інтрузивні породи тощо. 2. Зона океанських глибин, яка структурно відповідає ложе океану (глибини понад 2000-4000 м). Розміщена між батіальною (глибини 200-2000 м) та гадальною (глибини >6000 м) океанічними зонами. Для неї характерні незначна рухливість води, низька (<20С) температура, відсутність сонячного світла, своєрідний тваринний світ. В межах А.З. виділяють декілька особливостей формування донних відкладів. Серед них відсудність теригенних різновидів, формування червоних глибоководних глин, формування залізо-марганцевих конкрецій. Займає близько 75% площі дна океанів.
Рис.1. Зони і області океану
Рис. 2. Абісальна зона (рівнина) на схемі структур океанічного дна