ЯШМА

Розділ: 
[нім. Jasper] – осадова кремениста порода, тверда (твердість 7), непрозора, із раковистим зламом та плямистим або смугастим забарвленням. Хімічний склад: SiO2 80—95 %; Al2O3 и Fe2O3 до 15 %; CaO 3—6 % (та ін.). Мінеральний склад: халцедон, криптокристалічний кварц з домішками глинозему і кальциту. Колір різноманітний: переважають відтінки червоного, жовтого, іноді коричневого та зеленого з тонкорозсіяними оксидами феруму і мангану. Може мати органогенне метафорфізоване, вулканогенно-осадове, хімічне та біохімічне походження. Зустрічається лише в геосинклінальних областях, де, зазвичай, асоціюється з ефузивними породами. Яшма є найбільш широко розвинутою породою серед товщ палеозойського віку. Використовується як напівдорогоцінне каміння.
Рис. 1. Яшма
Рис. 2. Відшліфована яшма
Рис. 3. Яшма, Румунія