ШАРУВАТІСТЬ

Основна текстурна ознака осадових відкладів. Розрізняють власне Ш. осадової товщі, що проявляється у чергуванні шарів гірських порід та Ш. самої гірської породи всередині одного шару, що проявляється, частіше всього, у вигляді тонких прошарків – різних за кольором, мінералогічним складом, розмірами складових частин тощо. Утворення Ш. пов’язане з нерівномірним нагромадженням осадків. За масштабами розрізняють: мікрошаруватість (< 0,1 мм), тонку (01-100 мм), дрібну (10-25 см), крупну (50-100 см) Ш. та ін.; за геометричними ознаками – горизонтальну, косу, хвилясту та ін.
Рис. 1. Тонка, гофроподібна шаруватість вапняка зі складки Римського аквідука. Швидкість нашарування in situ була 1мм/рік.