ЦИКЛ ШТІЛЛЕ

Фаза тектоно-магматичної активності в межах циклу Бертрана, яка загалом відповідає орогенічній фазі тривалістю близько 30 млн років. Вперше виділений видатним німецьким геологом-тектоністом Гансом (Хансом) Генріхом Штілле (1924) в якості фази складчастості (орогенічної фази). У фанерозойській історії Землі виділяють мінімум 20 циклів Штілле (орогенічних фаз), які проявляються приблизно через кожні 30 млн років. Призводять до формування гірсько-складчастих споруд на місці геосинклінальних прогинів. В межах циклу Бертрана, який триває 150-200 млн рр., виділяють 5 циклів Штілле.
Рис. 1. Видатний німецький геолог-тектоніст Генс (Ханс) Генріх Штілле (1876—1966)