ЦИКЛ ШТІЛЛЕ

фаза тектоно-магматичної активності в межах циклів Бертрана, які загалом відповідають орогенічним фазам тривалістю близько 30 млн років. Вперше виділений видатним німецьким геологом-тектоністом Гансом (Хансом) Генріхом Штілле (1924) в якості фаз складчастості (орогенічних фаз). У фанерозойській історії Землі виділяють мінімум 20 циклів Штілле (орогенічних фаз), які проявляються приблизно через кожні 30 млн років. Призводять до формування гірсько-складчастих споруд на місці геосинклінальних прогинів. В межах циклу Бертрана, який триває 150-200 млн рр., виділяють 5 циклів Штілле.
Рис. 1. Видатний німецький геолог-тектоніст Генс (Ханс) Генріх Штілле (1876—1966)