ХЛОРИТИЗАЦІЯ

Розділ: 
ХЛОРИТИЗАЦІЯ [від гр. chloros – зелений * англ. chloritization; нім. Chloritiesierung; фр. chloritisation; ісп. cloritizacion] – метаморфічний (метасоматичний) процес зміни гірських порід за рахунок заміщення хлоритами кольорових (темноколірних) мінералів (амфіболів, піроксенів, біотиту, епідоту) або аморфної основної маси. Х. частіше відбувається в магматичних породах ультраосновного і основного складу в умовах регіонального метаморфізму, автометаморфізму, динамо-метаморфізму, рідше – під впливом гідротермальних розчинів. Розрізняють: регіональну постмагматичну Х. основних ефузивів та їх туфів з утворенням зеленокам’яних порід; Х. основних лав з формуванням спілітів; гідротермальну Х. різноманітних порід з утворенням пропілітів). Розвиток зон Х. є пошуковою ознакою гідротермальних рудних родовищ.