ХАЛЬКОПІРИТ

Розділ: 
[від гр. chalkos – купрум (мідь), pyr – вогонь] – мінерал класу сульфідів. Формула: СuFeS2. Зустрічається в магматичних, рідше в осадових породах у вигляді суцільних зернистих мас, вкраплень, окремих кристалів. Грані кристалів вкриті глибоким штрихуванням. Колір золотисто-жовтий. Риска чорна. Блиск металічний. Твердість 3,5. Злам нерівний до раковистого. Густина 4,1-4,3. Сингонія тетрагональна. Утворення пов’язане з магматичними, гідротермальними, рідше – з екзогенними процесами. При вивітрюванні легко руйнується з утворенням вторинних мінералів міді. В Україні є в Донбасі, Придністров’ї. Важлива мідна руда. Кристалічний халькопірит - колекційний камінь. Синонім (застаріла назва) – мідний колчедан.
Рис. 1. Друза кристалів халькопіриту. Дальньогорськ, Росія
Рис. 2. Халькопірит
Рис. 3. Кристали халькопіриту на доломіті. Північ землі Рейн-Вестфалія, Германія