ФІЛІТ

Розділ: 
[від гр. phyllites – листуватий] – щільна, сланцювата, з шовковистим блиском метаморфічна гірська порода, складена переважно тонкими лусочками мусковіту (серициту). У невеликій кількості присутні також хлорит, дрібні зерна кварцу, оксиди феруму (заліза), біотит, альбіт. Колір здебільшого світлий, а також сіро-зелений і навіть темно-зелений. Утворюється при метаморфізмі глинистих сланців, але на відміну від них не вміщує глинистих мінералів. Філіт є перехідною формою від глинистих до слюдяних сланців. Деякі різновиди філітів використовуються як кровельний матеріал.
Рис. 1. Філіт із жилами кварцу
Рис. 2. Філіт з ГЕОпарку Альбертов, Прага, Чехія
Рис. 3. Відслонення філітів в Wells Gray Park, Канада