ФРАКЦІЯ

[від фр. fraction – доля, частина] – 1. Група частинок пухкої осадової породи, які мають близькі розміри (гранулометричні фракції), питому вагу (важкі та легкі фракції), магнітні властивості (електромагнітні фракції) тощо. 2. Компонент рідини (напр., нафти), що відокремлюється перегонкою на основі кипіння у вузькому інтервалі температур. У нафтовій промисловості з нафти одержують фракції бензину, гасу та ін.